European White Stork / Ciconia ciconia


2003 — 35mm slides — Camargue


Photo European White StorkBird Photos Index