European Turtle-Dove / Streptopelia turtur


July — 2021 — Tuscany


photo of European Turtle-DoveBird Photos Index